HC Bloemendaal

HC Bloemendaal

Hockey Club Bloemendaal
Aelbertsbergweg 3
2061 AA Bloemendaal
Tel: 023-5251266
Fax: 023-5258497
www.hcbloemendaal.nlDatum Naam Leeftijd Aanmelden
22 aug - 24 aug 2022 Minihockeykamp / Junior Hockeykamp 6 t/m 9 Aanmelden
17 okt - 19 okt 2022 Minihockeykamp / Junior Hockeykamp 6 t/m 9 Aanmelden
22 aug
24 aug
2022
Minihockeykamp / Junior Hockeykamp
6 t/m 9
Aanmelden
17 okt
19 okt
2022
Minihockeykamp / Junior Hockeykamp
6 t/m 9
Aanmelden